خدمات آموزشی:

شرکت سفیران سلامت پارتاک با استفاده از اساتید برجسته در حوزه HSE  به منظور ارتقا سطح علمی کارکنان صنایع در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و صرفه جوی در وقت اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در محل مشتری ( In House ) نموده است.

برگزیده ای از دوره ها :

 • ایمنی عمومی
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی
 • ایمنی جرثقیل و لوازم باربرداری
 • ارگونومی و اصول حمل بار
 • آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی در صنعت
 • آشنایی با عوامل زیان آور شیمیایی در صنعت
 • الزامات سیسم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001
 • الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت بحران صنعتی و بیمارستانی
 • الزامات اعتبار سنجی بیمارستانی در حوزه HSE
 • مجوز کار (Permit)
 • ایمنی و کاهش حوادث
 • آنالیز حادثه
 • ایمنی برق
 • اطفاء حریق
 • شناسایی خطر و ارزیابی ریسک