بازرسی فنی و صدور تائیدیه ایمنی:

  شرکت سفیران سلامت پارتاک  مفتخر است با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ، خدمات ذیل را در حوزه بازرسی فنی و صدور تائیدیه ایمنی به صنایع کشور ارائه نماید.

بازرسی فنی از انواع جرثقیل( سقفی، دروازه ای ، موبایل، تاورکرین)

بازرسی فنی لیفتراک

بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همبندی

بازرسی سیستم صاعقه گیر

ضخامت سنجی و بازرسی مخازن تحت فشار ، دیگ های بخار

تست و بازرسی آسانسور و بالابرهای صنعتی