خدمات اندازه گیری

بخش بهداشت حرفه ای:

واحد بهداشت حرفه‌ای شرکت سفیران سلامت پارتاک  با استفاده از کارشناسان خبره و مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا آماده همکاری با ادارات و صنایع تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌باشد.

خدمات قابل ارائه توسط این واحد  در بخش سنجش عوامل زیان آور به شرح ذیل می‌باشد:

نمونه برداری و آنالیز آئروسل‌ها به صورت فردی و محیطی

نمونه برداری و آنالیز  گازها و بخارات محیط کار به صورت فردی و محیطی

نمونه برداری و آنالیز بیوآئروسل‌های محیط کار و سیستم‌های تهویه مطبوع

ارزیابی تراز فشار صوت (صدا سنجی، آنالیز فرکانسی صوت، دزیمتری صوت(

ارزیابی روشنایی (سنجش روشنایی عمومی و موضعی، درخشندگی(

سنجش ارتعاش (دست و بازو، تمام بدن و تجهیزات(

سنجش پرتوهای غیر یونیزان (IR ,UV)

سنجش تنش‌های حرارتی (استرس گرمایی و استرس سرمایی(

سنجش میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی

–– اندازه گیری پارامترهای شرایط جوی محیط کار ( دما، فشار، رطوبت هوا، سرعت جریان باد(

  • ارزیابی تعیین عملکرد سیستمهای تهویه صنعتی و بیمارستانی

ارزیابی شدت، نوع و جهت ورود امواج الکترومغناطیسی، کاهش امواج و ایمن سازی محیط

خدمات قابل ارائه توسط این واحد  در بخش کنترل عوامل زیان آور به شرح ذیل می‌باشد:

 شرکت سفیران سلامت پارتاک  با همکاری افراد نخبه و برجسته در مراکز علمی و پژوهشی کشور در حوزه کنترل عوامل زیان آور محیط کار آماده همکاری با صنایع  و سازمان‌های مختلف می‌باشد، عناوین خدمات قابل ارائه در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد.

شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات محیط کار با استفاده از روش‌های استاندارد

کنترل صدا در محیط‌های صنعتی و اداری

طراحی و استقرار سیستم تهویه عمومی و موضعی به همراه تست عملکرد  

طراحی و بهینه‌سازی سیستم روشنایی محیط‌های اداری و صنعتی

ارزیابی و بهینه سازی شاخص آسایش حرارتی در محیط‌های اداری و صنعتی

طراحی و نصب پرده‌های جاذب تشعشعات جوشکاری و برشکاری

طراحی و نصب سیستم‌های اعلان و اطفا حریق

ارزیابی و کنترل خطای انسانی

ارزیابی اثر بخشی اقدامات در حوزه کنترل عوامل زیان‌آور فیزیکی و شیمیایی